Funkcje

Licencje ISPmanager

ISPmanager

Funkcje

Niskie zużycie zasobów systemowych
Kompleksowy panel hostingowy
Nie ingeruje w konfigurację systemu

Panel ISPmanager posiada pięć poziomów logowania, a do każdego z poziomów przypisane są odpowiednie role i obowiązki. Hierarchia użytkowników ISPmanager zapewnia użytkownikom wyższego poziomu dostęp do kont użytkowników niższego poziomu. Administratorzy mogą dostać się na konto dowolnego pośrednika, konto klienta pośrednika, a w końcu do poszczególnych domen.

Hierarchia użytkowników panelu ISPmanager:


Administrator serwera

Najwyższy poziom logowania na poszczególne serwery, który umożliwia administratorom hostingu szybką i prostą konfigurację i zarządzanie wszystkimi elementami systemu. Administratorzy mają dostęp do wszystkich opcji i funkcji na poziomie pośredników i użytkowników.

 • Zarządzanie kontami
  • Administratorzy. Najwyższy poziom logowania na serwer daje administratorom uprawnienia i kontrolę jakich potrzebują do zarządzania pozostałymi administratorami.
  • Pośrednicy(ISPmanager Pro i Cluster). Dodawanie pośredników metodą wskaż i kliknij; aktualizacja zasobów dostępnych dla istniejącego pośrednika i zarządzanie uprawnieniami pośredników.
  • Użytkownicy. Dodawanie i zarządzanie kontami użytkowników; ustalanie limitów ilości różnych zasobów systemowych dostępnych dla każdego z użytkowników; włączanie i wyłączanie dostępu do opcji panelu.
  • Skrzynki pocztowe. Konfiguracja skrzynek pocztowych w systemie przy pomocy jednego interfejsu sieciowego.
 • Domeny
  • Domeny WWW. Zarządzanie wszystkimi domenami należącymi do serwera WWW.
  • Domeny email. Zarządzanie ustawieniami domen pocztowych.
  • Nazwy domen. Zarządzanie DNS (system nazw domen) Elastyczna edycja i precyzyjne ustawienia rekordów DNS.
 • Narzędzia do zarządzania
  • Menedżer plików. Dostęp do wszystkich plików w systemie plików serwera.
  • Bazy danych. Zarządzanie kilkoma bazami danych MySQL i PostgreSQL, użytkownikami, prawami dostępu, itp.
  • Harmonogram zadań (Cron). Kontrola harmonogramu zadań administratora i użytkowników.
  • Firewall. Zarządzanie firewallem dla wszystkich interfejsów sieciowych.
  • Centrum pomocy (ISPmanager Pro i Cluster). System zgłoszeń do pomocy technicznej gwarantuje indywidualną pomoc techniczną w systemie 24x7.
  • Manager usług. Uruchamianie, zawieszanie, restart serwerów (serwer www, serwer pocztowy, itp.)
  • Restart. Pełen restart serwera.
  • Certyfikaty SSL. Bezpieczny dostęp SSL i zarządzanie kluczami.
 • Utrzymanie
  • Archiwa kopii zapasowych. Zarządzanie wszystkimi istniejącymi kopiami zapasowymi.
  • Plany tworzenia kopii zapasowych. Możliwość sporządzania różnych planów tworzenia kopii zapasowych danych serwera.
  • Import użytkownika. Przenoszenie użytkownika pomiędzy serwerami z ISPmanager.
  • Ustalanie limitów przestrzeni dyskowej. Przywracanie i aktualizacja informacji o limitach przestrzeni dyskowej.
 • Filtr antyspamowy
  • DNSBL. Listy antyspamowe umożliwiające blokowanie wiadomości z określonych systemów, z których wcześniej wysyłano spam.
  • Szara lista. Konfiguracja białych list w ramach szarych list.
  • Biała lista. Zarządzanie hostami, z których chcesz otrzymywać pocztę.
  • Czarna lista. Zarządzanie listą hostów, z których blokowane jest wysyłanie poczty.
 • Statystyki serwera
  • Statystyki użycia. Śledzenie zasobów przydzielonych do serwera.
  • Informacje o systemie. Bieżący status serwera.
  • Transfer. Szczegółowe statystyki transferu dla poszczególnych użytkowników i usług.
  • Całkowity transfer. Statystyki dla całego serwera.
  • Aktywne sesje. Monitorowanie aktywności serwera ze śledzeniem dostępu do panelu ISPmanager.
  • Dziennik czynności. Opis czynności wykonywanych przez użytkowników panelu ISPmanager.
 • Ustawienia serwera
  • Parametry serwera. Główne ustawienia konfiguracyjne serwera.
  • Adresy IP. Zarządzanie adresami IP serwera i przydzielanie adresów IP swoim klientom.
  • Serwery baz danych. Zarządzanie serwerami baz danych na lokalnych i zdalnych serwerach.
  • Konfiguracja PHP. Ustawienie niezbędnych parametrów PHP.
  • Rozszerzenia PHP. Konfiguracja i zarządzanie językami skryptów.
  • Moduły Perl. Instalacja i użytkowanie dodatkowych modułów Perl.
  • Aplikacje. Różne aplikacje do zarządzania serwerem.
  • Wtyczki. Instalacja i użytkowanie dodatkowych opcji i funkcji umożliwiających lepsze zarządzanie serwerem.
 • Inne ustawienia
  • Polityka (ISPmanager Pro i Cluster). Tworzenie własnej polityki zarządzania serwerem.
  • Gotowe szablony. Tworzenie gotowych szablonów użytkownika i pośrednika.
  • Ustawienia DNS. Automatyzacja konfiguracji DNS.
  • Rotacja dzienników. Zarządzanie rotacją dzienników serwera www i przetwarzanie zebranych statystyk.
  • Szablony e-mail (ISPmanager Pro i Cluster). Konfiguracja i indywidualne ustawienia powiadomień e-mail wysyłanych do klientów.
  • Dostęp do modułów. Ograniczenie dostępu klientów do funkcji panelu.
  • Serwery podrzędne (ISPmanager Pro i Cluster). Tworzenie serwerów podrzędnych (drugorzędnych) i zarządzanie nimi przy pomocy jednego interfejsu sieciowego.
  • Ustawienia panelu. Indywidualne ustawienia panelu ISPmanager.
 • Dodatkowe aplikacje
  • WebMail. Interfejs sieciowy umożliwiający dostęp do poczty, odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail.
  • PhpMyAdmin. Idealne narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL.
  • PhpPgAdmin. Sieciowe narzędzie do administracji serwerem baz danych PostgreSQL.


Pośrednik (ISPmanager Pro i Cluster)

Pośrednik to konto na drugim poziomie logowania, na którym Administrator Serwera przyznaje użytkownikom prawo do tworzenia domen. Pośrednicy mają pełną kontrolę nad swoimi klientami w zakresie ustalonym przez Administratora Serwera.

 • Zarządzanie kontami
  • Użytkownicy. Dodawanie i zarządzanie kontami użytkowników; ustalanie limitów ilości różnych zasobów systemowych dostępnych dla każdego z użytkowników; włączanie i wyłączanie dostępu do opcji panelu.
  • Skrzynki pocztowe. Konfiguracja skrzynek pocztowych w systemie przy pomocy jednego interfejsu sieciowego.
  • Import użytkownika. Przenoszenie użytkownika pomiędzy serwerami z ISPmanager.
 • Domeny
  • Domeny WWW. Zarządzanie wszystkimi domenami należącymi do serwera WWW.
  • Domeny pocztowe. Zarządzanie ustawieniami domen pocztowych.
  • Nazwy domen. Zarządzanie DNS (system nazw domen).
 • Narzędzia do zarządzania
  • Menedżer plików. Dostęp do wszystkich plików w systemie plików serwera.
  • Bazy danych. Zarządzanie kilkoma bazami danych MySQL i PostgreSQL, użytkownikami, prawami dostępu, itp.
  • Centrum Pomocy. System zgłoszeń problemów technicznych gwarantuje klientom indywidualną pomoc techniczną w systemie 24x7. Pośrednicy mogą uzyskać pomoc techniczną poprzez kontakt z Administratorami.
 • Statystyki serwera
  • Statystyki użycia. Śledzenie zasobów przydzielonych do serwera.
  • Transfer. Szczegółowe statystyki transferu dla poszczególnych użytkowników i usług.
 • Ustawienia serwera
  • Adresy IP. Zarządzanie adresami IP serwera przydzielanymi użytkownikom.
  • Gotowe szablony. Tworzenie gotowych szablonów użytkownika.
  • Szablony e-mail. Konfiguracja i indywidualne ustawienia powiadomień e-mail wysyłanych do klientów.
  • Ustawienia DNS. Automatyzacja konfiguracji DNS.
  • Rotacja dzienników. Zarządzanie rotacją dzienników serwera www i przetwarzanie zebranych statystyk.
  • Ustawienia panelu. Indywidualne ustawienia panelu ISPmanager.


Użytkownik

Trzeci poziom logowania – konta użytkowników z prawami dostępu zdefiniowanymi z góry przez Administratora lub Pośrednika.

 • Główne funkcje
  • Konta FTP. Tworzenie i zarządzanie kontami FTP.
  • Nazwy domen. Zarządzanie DNS (system nazw domen).
 • WWW
  • Domeny WWW. Zarządzanie wszystkimi domenami należącymi do serwera WWW.
  • Przekierowania. Zarządzanie przekierowaniami URL.
  • Strony błędów. Tworzenie automatycznej strony błędu nadającej profesjonalny wygląd witrynie.
  • Typy MIME. Tworzenie i zarządzanie typami MIME informującymi wyszukiwarkę o sposobie obsługi rozszerzeń plików.
  • Dzienniki WWW. Podgląd plików dziennika serwera WWW.
  • Dostęp do folderu. Ochrona hasłem zapewniająca ograniczenie dostępu do stron internetowych.
  • Certyfikaty SSL. Bezpieczny dostęp SSL i zarządzanie kluczami.
  • Rozszerzenia PHP (dostępne w określonych warunkach). Konfiguracja i zarządzanie językami skryptów.
  • Moduły Perl. Instalacja i użytkowanie dodatkowych modułów Perl.
 • Obsługa poczty
  • Skrzynki pocztowe. Konfiguracja skrzynek pocztowych w systemie przy pomocy jednego interfejsu sieciowego.
  • Grupy.
  • Tworzenie i zarządzanie grupami.
  • Grupa to lista kilka kont pocztowych zebranych pod wspólnym adresem e-mail (pomoc, sprzedaż, itp.).
  • Przekierowania poczty. Tworzenie przekierowań i przekierowywanie poczty w łatwy sposób z jednej adresu na inny.
  • Autorespondery. Ustawianie automatycznych odpowiedzi dla kont e-mail, tworzenie autoresponderów i komunikatów o urlopach.
  • Domeny pocztowe. Zarządzanie ustawieniami domen pocztowych.
  • Listy mailingowe. Tworzenie i zarządzanie listami mailingowymi.
  • Szara lista. Konfiguracja białych list w ramach szarych list.
 • Narzędzia do zarządzania
  • Menedżer plików. Dostęp do wszystkich plików użytkownika w systemie plików serwera.
  • Bazy danych. Zarządzanie kilkoma bazami danych MySQL i PostgreSQL, użytkownikami, prawami dostępu, itp.
  • Harmonogram zadań (Cron). Tworzenie Crontab/ harmonogramów zadań.
  • Centrum pomocy (ISPmanager Pro i Cluster). System zgłoszeń do pomocy technicznej gwarantuje indywidualną pomoc techniczną w systemie 24x7.
  • Skrypty www. Konfiguracja popularnych skryptów www na serwerze (CMS, fora, itp.).
 • Utrzymanie
  • Plany tworzenia kopii zapasowych. Możliwość sporządzania różnych planów tworzenia kopii zapasowych danych serwera.
  • Archiwa kopii zapasowych. Zarządzanie utworzonymi kopiami zapasowymi.
  • Import użytkownika. Przenoszenie danych użytkownika pomiędzy serwerami z panelem ISPmanager.
 • Statystyki serwera
  • Statystyki użycia. Śledzenie przydzielonych zasobów takich jak przestrzeń dyskowa, miesięczny transfer i innych limitów.
  • Wykorzystanie dysku. Monitorowanie zajętej przestrzeni dyskowej.
  • Transfer. Monitorowanie transferu według poszczególnych dni i usług.
 • Inne ustawienia
  • Rotacja dzienników. Zarządzanie rotacją dzienników serwera www i przetwarzanie zebranych statystyk.
  • Adresy IP. Zarządzanie adresami IP serwera.
  • Ustawienia panelu. Indywidualne ustawienia panelu ISPmanager.
 • Dodatkowe aplikacje
  • WebMail. Interfejs sieciowy umożliwiający dostęp do poczty, odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail.
  • PhpMyAdmin. Idealne narzędzie do zarządzania bazami danych MySQL.
  • PhpPgAdmin. Sieciowe narzędzie do administracji serwerem baz danych PostgreSQL.


Konto FTP

Indywidualne konto FTP na czwartym poziomie logowania. Użytkownicy logują się do panelu ISPmanager, aby zarządzać swoimi plikami i folderami. Użytkownicy mają możliwość tworzenia, podglądu, zmiany nazw i usuwania kilku kont FTP oraz przyznawania lub ograniczania praw dostępu do katalogów domowych.

 • Narzędzia do zarządzania
  • Menedżer plików. Dostęp do systemu plików serwera przydzielonych do konta.
  • Centrum pomocy (ISPmanager Pro i Cluster). System zgłoszeń do pomocy technicznej umożliwia przesyłanie zgłoszeń użytkownikom wyższego poziomu.
 • Statystyki serwera
  • Statystyki użycia. Śledzenie przydzielonych zasobów takich jak przestrzeń dyskowa, miesięczny transfer i innych limitów.
 • Inne ustawienia
  • Ustawienia użytkownika. Indywidualne ustawienia panelu ISPmanager.


Konto pocztowe

Indywidualne konto pocztowe na piątym poziomie logowania. Użytkownicy logują się do swojego interfejsu, gdzie mogą zarządzać ustawieniami skrzynki pocztowej, filtrami antyspamowymi, itp.

 • Statystyki serwera
  • Statystyki użycia. Śledzenie zasobów wykorzystywanych przez konto.
 • Obsługa poczty e-mail
  • Przekierowania poczty. Tworzenie przekierowań i przekierowywanie poczty w łatwy sposób z jednej adresu na inny.
  • Autorespondery. Ustawianie automatycznych odpowiedzi dla kont e-mail, tworzenie autoresponderów i komunikatów o urlopach.
  • Konfiguracja Outlooka. Pobieranie ustawień klienta poczty Outlook.
  • Szara lista. Konfiguracja białych list w ramach szarych list.
  • Filtr poczty e-mail. Przetwarzanie poczty przychodzącej według określonych kryteriów.
  • Filtr antyspamowy. Konfiguracja filtrów poczty przychodzącej.
 • Inne ustawienia
  • Ustawienia panelu. Indywidualne ustawienia panelu ISPmanager.
 • Dodatkowe aplikacje
  • WebMail. Interfejs sieciowy umożliwiający dostęp do poczty, odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail.